Wat heeft de praktijk te bieden

In de praktijk kunt u terecht voor behandeling en coaching, voor supervisie en leertherapie.

De praktijk biedt u psychologische en psychotherapeutische behandeling wanneer u belemmerd wordt in uw functioneren. Veelal heeft u zelf al van alles geprobeerd om de problemen aan te pakken maar is extra steun nodig.

U kunt hier terecht voor o.a. stemmingsklachten, angst- en dwangklachten, verwerkingsproblemen, trauma gerelateerde klachten, persoonlijkheidsproblematiek, burn-out klachten en partnerrelatie- en gezinsproblemen. De praktijk richt zich op volwassenen en in het bijzonder ook op jongvolwassenen.

De behandeling zal cognitief gedragstherapeutisch of psychodynamisch (inzichtgevend of steunend structurerend) of systemisch zijn, gebaseerd op het behandelplan. Ook EMDR en schematherapie behoren tot de mogelijkheden. Ik zal t.a.v. het behandelaanbod zo goed mogelijk aansluiten bij wat het meest effectief is bij uw klachten, maar ook wat het beste bij u, uw wensen en hulpvraag aansluit.

Mijn naam is Heike van Klinken. Ik ben GZ psychologe, klinisch psychologe en psychotherapeute. Ik ben opgeleid binnen het cognitief gedragstherapeutische en psychodynamische referentiekader en ben ook relatie- en gezinstherapeute.  Ik ben BIG geregistreerd en lid van de beroepsverenigingen NIP, LVVP, VGCt, NVP en NVRG. Ik ben tevens supervisor en leertherapeut binnen de VGCt. Tevens ben ik supervisor binnen de NVRG en NVP. Ik ben sinds 2002 als zelfstandig gevestigde psychologe en psychotherapeute werkzaam.

Kenmerkend voor mijn aanpak is dat die veranderingsgericht is en dat ik met respect en aandacht probeer af te stemmen op en aan te sluiten bij de individuele cliënt. Ik zie behandeling als maatwerk en probeer daarbij vooral aan te sluiten bij de eigen mogelijkheden van de cliënt, deze te gebruiken en verder te versterken, adequate coping te vergroten en te ontwikkelen. Voor mij staat een goede samenwerking binnen de therapeutische relatie met u, maar ook met uw steunsysteem voorop.

Mits u het er mee eens bent, vind ik het belangrijk om het steunsysteem bij de behandeling te betrekken en in die zin krachten te bundelen om efficiënt aan herstel te werken. U krijgt daar waar nodig extra gereedschap aangereikt om weer grip op uw problemen te krijgen met als doel weer meer vertrouwen en sturing aan uw eigen leven te kunnen geven.

Tevens zal vaak gewerkt worden aan het verkrijgen van zicht op uw eigen functioneren, onderliggende dynamiek en eigen gebruiksaanwijzing, omdat dit veelal bijdraagt tot extra grip op uw functioneren en vermindering van de kans op terugval in klachten of oude patronen en gedragingen. Bij iedereen zal er naast aandacht voor de klachten ook aandacht voor de specifieke levensfase zijn. Dit geldt zeker bij de jongvolwassenen, die voor veel ontwikkelingstaken staan.

BIG registraties:

69056723425 - Klinisch Psycholoog
89056723416 - Psychotherapeut

Lidmaatschappen:

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten)

VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie)

NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)

Supervisor:

VGCt (tevens leertherapeut)
NVRG
NVP